Zestiende eeuw

Gerard Reynst (1599-1658): prenten
Jan van Renesse (1505-1561)
Wigle van Aytta van Zwichem (ook Viglius) (1507-1577): landkaarten
Albert Hardenberg (ook Albertus Risaeus) (1510-1577)
Hadrianus Junius (ook Adriaen de Jonghe) (1511-1577)
Jan Dirksz van Brouchoven (1513-1588)
Petreius Tiara (1514-1586)
Huybert van Buchell (ook Buchel) (1513-1599)
Johan van Hogelande (ca 1515-1578)
Adriaen van Camons (ca 1520-1576)
Johannes Phoconius (1527-1560)
¶ Johan Radermacher (1538-1617): brieven, literatuur, theologie (∞)
Bonaventura Vulcanius (1538-1614)
Josephus Justus Scaliger (1540-1629): oosterse handschriften
Jacob Buyck (1545-1599): boeken en handschriften (500)
Dirck Canter (ook Theodorus Canterus) (1545-1617)
Daniel van der Meulen (1554-1600): 12.000 boeken
Coenraet Adriaensz Schilperoort (1557-1635)
Jacobus Arminius (1560-1609): 1400 boeken
Nicolaus Mulerius (1564-1630)
Jan Jansz van der Does [ook: Janus Dousa, jr] (1571-1596)
George van der Does [ook: Georgius Dousa] (1574-1599)
Jacques Nicquet (ca 1573-1642): kunstboeken
Paulus Buis (ca 1575-1617)
Hans van Uffelen (1576-1613)
Johannes Bogerman (ca 1576-1637)
Petrus Scriverius (1576-1660)
Gerardus Joannes [ook: Johannis] Vossius (1577-1649)
Daniel Heinsius (1580/81-1655) 
Godefridus Cornelisz Udemans (1581/2-1649)
Frederik Hendrik van Oranje (1584-1647) 
Adriaan Pauw (1585-1653): 16000 boeken
Cornelisz Fransz Eversdyck (1586-1666): wiskunde
¶ Hugh Goodyear (1588-1661): geschiedenis, literatuur (∞)
Gisbertus Voetius [ook Gijsbert Voet] (1589-1676)
Caspar Sibel [ook: Sibelius] (1590-1658)
Constantijn l’Empereur (1591-1648)
Jacobus Golius (1596-1667)
Constantijn Huygens (1596-1687)
Michael Honywood (1597-1681)
Pieter Jansz Saenredam (1597-1665)

Jacob Roelef van Dalen (?-1568): 115 titels
Evert van de Poll (?-1602)
Abraham de Goyer (?-ca 1616): pamfletten
Suffridus Sixtinus (?[voor 1600]-1649): recht