Philipp van Limborch (1633-1712)

Persoonlijke gegevens: 
Philipp van Limborch [ook: Philippus van Limborch]

Amsterdam, 19 juni 1633 - Amsterdam, 30 april 1712
Verzamelde theologische boeken 
Woonde in Amsterdam, Utrecht, Gouda (1657-1667) en Amsterdam (vanaf 1668).  
Online biografie: 'Philippis van Limborch' (website Biografisch Portaal van Nederland); Christine Berkvens-Stevelink, 'Philippus van Limborch en zijn Historia Inquisitionis (1692)' (online artikel, 2004 op Scarlet.be).
Opleiding: Student aan het Athenaeum Illustre (krijgt les van Vossius en Barlaeus); studeert theologie aan de Universiteit van Utrecht (1652).
Werkzaam als remonstrants predikant (Gouda, 1657-1667), predikant en professor aan het Remonstrants Seminarie (Amsterdam, 1668-1712), schrijver en uitgever.
Van Limborch was de zoon van een jurist en familie van Simon Episcopius (zijn grootoom). In Utrecht kwam hij in contact met de calvinistische gedachten van Voetius. In 1684 publiceerde Van Limborch de Epistolae ecclesiasticae praestantum ad eruditorium virorum, een brievencollectie die van belang was voor de geschiedenis van de remonstrantse beweging. Hij was bevriend met John Locke (1632-1704), de Engelse filosoof van de Verlichting en onderhield contacten met de platonici, een anglicaans liberale beweging in Cambridge. Met collega Jan Leclerc, professor filosofie in Amsterdam, gaf Van Limborch vorm aan de theologische en filosofisch remonstrantse gedachte.

Auteur van dit lemma: Miriam Vogelaar

Portret van Philipp van Limborch (1711)
Gegevens over de collectie: 

De collectie van Philipp van Limborch werd geveild ten huize van Henricus Wetstein, Amsterdam, 4 tot 7 oktober 1712. De opbrengst van de boeken van Van Limborch bedroeg 2602 gulden en vijftien stuivers.

Van Limborch bezat drukken van Estienne en Platijn, een atlas van Blaeu en prenten.