Paulus van Uchelen (1642-1702)

Persoonlijke gegevens: 

Paulus van Uchelen
Amsterdam, (gedoopt: 16 november) 1642 - Amsterdam, ?? 1702
Verzamelde boeken, prenten en atlassen

Auteur van dit lemma: Miriam Vogelaar

Schets van de geschiedenis van de collectie: 

Veel van Van Uchelens boeken en atlassen werden door Albert(us) Magnus gebonden in heel perkament en voorzien een vergulde dubbele fileet en kleine kronen in de hoeken van beide platten. De collectie werd geveild in oktober 1703.

Catalogus van de treffelyke vergadering van kunst- en boeken van wylen de heer Paulus van Uchelen [...] (1703)
Gegevens over archivalia en publicaties: 

Catalogus van de treffelyke vergadering van kunst- en boeken van wylen de heer Paulus van Uchelen [...] Welke verkoft zullen werden op maendag den eersten October 1703. en volgende dagen [...] (Amsterdam, 1703).
H. de la Fontaine Verwey, 'The binder Albert Magnus and the collectors of his age', in: Quarendo, 1 (1971), p. 158-178.
Herman de la Fontaine Verwey, 'De binder Albert Magnus en de verzamelaars van zijn tijd', in: Herman de la Fontaine Verwey, Uit de wereld van het boek, Dl. II: Drukkers, liefhebbers en piraten in de zeventiende eeuw. (Leiden, 1976), p. 147-169.