Hugh Goodyear (1588-1661)

Persoonlijke gegevens: 
Hugh Goodyear

Manchester, 28 mei 1588 - Leiden, 8 november 1661
Verzamelde gedrukte boeken, voornamelijk op het gebied van de theologie, maar ook geschiedenis en literatuur
Woonde in Manchester (1588-1608), Cambridge (1608-1616) en Leiden (1617-1661)
Online biografie:  Keith L. Sprunger, 'Goodyear, Hugh (bap. 1588, d. 1661), Reformed minister in the Netherlands' (op website met wachtwoord: Oxford Dictionary of National Biography)
Opleiding: Studie Theologie, Emmanuel College, Cambridge (1608-1616)
Werkzaam als predikant van de Engelse kerk in Leiden (1617-1661)
Goodyear was gereformeerd/puritein. 

Auteur van dit lemma: Marja Smolenaars

Schets van de geschiedenis van de collectie: 

De verzameling boeken werd geveild in 1662. De inhoud van de veiling is identiek aan de inventaris van de boedel die vlak na Goodyear's dood werd opgesteld; er zijn dus geen lots toegevoegd uit andere collecties.

Gegevens over archivalia en publicaties: 

The Auction Catalogue of the Library of Hugh Goodyear, English Reformed Minister at Leiden. Facsimile edition with an introduction by J.D. Bangs. (Utrecht, 1985) (Catalogi Redivivi II)
Marja Smolenaars & Ann Veenhoff, Hugh Goodyear and his books (1993, 2nd printing 1998). [Online via website Pietas Studies & Onderzoeksacrhief].