Isaac Vossius (1618-1689)

Persoonlijke gegevens: 
Isaac Vossius

Leiden, 1618 - Londen, 21 februari 1689
Verzamelde boeken 
Medeverzamelaar: Nicolaas Heinsius
Woonde in Leiden (tot 1631), Amsterdam (mei 1631-juni 1637), Leiden (juni-september 1637), Amsterdam (september 1637-april 1641), reisde op een Grand Tour ('peregrinatio academica') door Engeland, Frankrijk en Italië (april 1641-augustu 1643), woonde in Parijs (ten huize van Hugo de Groot, augustus 1643-augustus 1644), Amsterdam (oktober 1644-1649), Uppsala (21 maart 1649-29 januari 1652), keerde terug naar Nederland en woonde vervolgens in Antwerpen (1654), Den Haag (mei 1655) en verbleef in Engeland (1670).  
Online biografie: Isaac Vossius (website Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum)
Opleiding: Studies Arabisch, Universiteit Leiden (vanaf 25 februari 1638), promovendus Rechten, Universiteit van Orléans (7 juni 1644), Doctor iure civili, Universiteit van Oxford (16 september 1670)
Werkzaam als filoloog, bibliothecaris der Stad Amsterdam (1644-1648), geschiedschrijver van de Hollandse en Zeeuwse Staten (vanaf oktober 1646), onderwijzer Griekse taal aan Christina I van Zweden (vanaf maart 1649), Hofbibliothecaris in Uppsala (ca. 1650-1654), werd Fellow van de Royal Society of London (1664), en was seculiere kannunik van de Saint-George Chapel, Windsor (1673).
Vossius was een libertijn, deïst, bijbelcriticus en bestudeerder van de klassieke Chinese filosofie. Hij leerde op jonge leeftijd Grieks en Arabisch, en nam kennis van de antieke geografie. Tijdens de Grand Tour bezocht hij bibliotheken, maakte kennis met vooraanstaande geleerden, verzamelde handschriften en inscripties, en lede daarmee de basis voor veel van zijn latere werkzaamheden.

Auteur van dit lemma: Miriam Vogelaar

Gegevens over archivalia en publicaties: 

A.C. Balsem, 'Collecting the Ultimate Scholar's Library: the Bibliotheca Vossiana', in: E. Jorink & D. van Miert (Eds.), Isaac Vossius (1618-1689) Between Science and Scholarship (Leiden 2012), p. 281-309.