Jan Six (1618-1700)

Persoonlijke gegevens: 
Jan Six [ook Jan Six I]

Amsterdam, 14 januari 1618 - Amsterdam, 28 mei 1700
Verzamelde schilderijen, tekeningen en etsen 

Woonde in Amsterdam op de Kloveniersburgwal 101 (tot 21 juni 1654) en op Herengracht 618
Online biografie: Jan Six (website Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, DBNL); De familie Six (website Ons Amsterdam)
Opleiding: Studies vrije kunsten en rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (vanaf 4 maart 1634)
Werkzaam als Amsterdams regent met een stedelijk ambt (1657), een zetel in de vroedschap (1679), benoemd tot burgemeester (1691)
Huwde Margaretha Tulp, dochter van arts en burgemeester van Amsterdam Nicolaas Tulp (juli 1655). Six was beschermheer en vriend van Vondel en Rembrandt. Zijn collectie genoot brede bekendheid en legde de basis voor de Collectie Six.

Auteur van dit lemma: Miriam Vogelaar

Rembrandt, Jan Six (1654) [collectie Rijksmuseum Amsterdam]