Opzet lemma Repertorium Boek- en prentverzamelaars in Nederland

De paragrafen 1 en 3 bevatten kort genoteerde zakelijke gegevens.
Paragraaf 5 bevat titelbeschrijvingen (zie de regels in de introductie).
De paragrafen 2 en 4 zijn verhalend opgezet, waarbij de verschillende onderwerpen (indien informatie beschikbaar is) in de aangegeven volgorde behandeld.

1. Persoonlijke gegevens:

Naam

Datum en plaats geboorte

Datum en plaats overlijden

Aard van de verzameling (globale beschrijving in één zin)

Eventuele additionele gegevens over pseudoniemen, woonplaatsen (etc.)

Naam eventuele mede-eigenaar/verzamelaar [met link naar beschrijving medeverzamelaar]

Verwijzing naar bestaande online levensbeschrijvingen

Opleiding (plaats, naam en periode)

Werkzaamheden (beroep, werkgever en werkjaren)

Portret

Levens- of wereldbeschouwing ivm de collectie

 

2. Biografische schets

 

3. Gegevens over de collectie:

Omvang collectie (incl. groei: aantallen eenheden of mappen, omvang in meters)

Aard materialen (boeken, prenten, kaarten, handschriften, etc)

Deelverzamelingen (handschriften, incunabelen, oude drukken, moderne drukken, geïllustreerde werken, boekbanden)

Vakgebieden, onderwerpen, thema’s (met geografische en gerichtheid)

Extra zoektermen: synoniemen van de hierboven genoemde trefwoorden 

Zwaartepunten collectie

Bijzondere stukken in de collectie

Illustraties van de collectie

 

4. Schets van de geschiedenis van de collectie:

Verzameljaren

Aanvang collectie (reden, oorzaak, intentie)

Beleidswijzigingen (nieuwe verzamelrichting, ander materiaal)

Wijze van aanschaf (contacten leveranciers)

Ordening van de collectie (plaatsing, systematiek, ruimtes)

Gebruik collectie (studie, publicaties, tentoonstellingen)

Ex-libris (ontwerper, tekst, afbeeldingen, link naar MM-catalogus)

Omgang met verzameling (behandeling, herbinden, catalogus)

Plaats van collectie binnen overige bezit van de verzamelaar (connectie met andere verzamelingen)

Contacten met medeverzamelaars

Bestemming (verkoop, veiling, schenking)

Opvatting verzamelaar over verzamelen, bibliofilie, etc

Overige zaken van belang

 

5. Gegevens over archivalia en publicaties:

Catalogi en studies over de collectie

Relevante publicaties door de verzamelaar

Relevante publicaties over de verzamelaar