M.A.J. Bakhuyzen (1820-1884)

Persoonlijke gegevens: 

Marie Alexandre Jacques Bakhuyzen
Den Haag, 26 december 1820 - Den Haag, 7 januari 1884
Verzamelde (efemere) publicaties over nationale negentiende-eeuwse feesten, topografie en boekdrukkunst
Woonde in Den Haag (Nieuwe Uitleg 5)
Werkte als boekhandelaar in de zaak van zijn vader (1850-1876), liquideerde de zaak kort na de dood van zijn vader.

Kast met boeken en dozen uit de collectie Bakhuyzen [Foto: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag]
Affiche feestvoorstelling voor het standbeeld van Gijsbert Karel van Hogendrop (1867) [Foto: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag]
Penningen en publicaties bij de Laurens Janszoon Coster herdenking (1856) [Foto: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag]
Gegevens over archivalia en publicaties: 

MvD [Marieke van Delft], 'M.A.J. Bakhuyzen boekhandelaar 1820-1884', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 148-150.