Laurens van der Hem (1620-1678)

Persoonlijke gegevens: 
Laurens van der Hem

Amsterdam, 1620 - Amsterdam, 1678
Verzamelde kaarten en prenten. 
Woonde in Amsterdam; reisde naar en woonde naar verluid een tijdlang in Italië; vestigde zich na zijn huwelijk op de Herengracht 15 (Amsterdam).  
Online biografie: 'Laurens van der Ham' (website RKD)
Opleiding: Studeerde waarschijnlijk rechten.
Werkzaam als jurist.
Van der Hem was een kunstverzamelaar en bibliofiel, bevriend met Joan Blaeu; voor zijn verzameling van kaarten gebruikte Van der Hem de Atlas Maior van Blaeu: die uitgroeide tot vijftig banden met meer dan 2400 kaarten, landschappen, stads-, haven- en zeegezichten. De platen werden ingekleurd door Dirck Janssen van Santen.

Auteur van dit lemma: Miriam Vogelaar

Biografische schets: 

De vader van Van der Hem heette Ysbrant Van der Hem. Zijn moeder, Geertrui Spiegel, was een dochter van dichter Hendrik Laurenszoon Spiegel.

Atlas Van der Hem (facsimile deel 1)
Atlas Van der Hem (facsimile deel 8)
Schets van de geschiedenis van de collectie: 

De Atlas Blaeu-Van der Hem werd door buitenlandse bezoekers bezichtigd, ook na de dood van Van der Hem in 1678, toen die door dochter Agnes van der Hem bleef opengesteld voor publiek. Op 2 januari 1688 bezocht Cosimo III de Medici de collectie en op 9 maart 1711 zag de Duitse geleerde Zacharias Conrad von Uffenbach de atlas. Agnes stierf in 1712. De collectie werd door een kleinzoon van Van der Hem op een veiling in Den Haag verkocht in 1730. Koper was Prins Eugenius van Savoye (1663-1736); hij betaalde er 22.000 gulden voor. Sindsdien is de atlas ook bekend als de Eugenius Atlas. Tegenwoordig bevindt de atlas zich in de Österreichische Nationalbibliothek in Wenen. Bij een brand in 1992 ging de atlas bijna verloren. Sinds 2003 staat de atlas op de lijst van Unesco Memory of the World. In 2011 verscheen een facsimile van acht delen over Afrika, Amerika en Azië (inclusief de zogeheten 'geheime' atlas van de VOC).