Jan van der Heyden (1637-1712)

Persoonlijke gegevens: 
Jan van der Heyden

Gorinchem, 5 maart 1637 - Amsterdam, 28 maart 1712
Verzamelde boeken 
Woonde in Gorinchem; verhuisde naar Amsterdam (1646), woonde op de Dam (1656), woonde vanaf 1681 in de oude Latijnse School in de Koestraat, reisde veel naar het Rijnland en de Zuidelijke Nederlanden.  
Online biografie: 'Jan van der Heyden' (website RKD), 'Een Amsterdamse Leonardo da Vinci: 300ste sterfdag Jan van der Heyden' (website Ons Amsterdam).
Opleiding: Opgeleid als glasschilder; Van der Heyden combineerde het schilderen met een studie werktuigbouwkunst.
Werkzaam als schilder, tekenaar, etser, uitvinder, spiegel- en lijstenmaker.
Van der Heyden was een mennoniet; huwde in 1661 Sara te Hiel; liet haar bij zijn dood meer dan 70 schilderijen na; vroegst bekende schilderij dateert uit 1662, laatst bekende werk uit 1712; schilderde in samenwerking met Adriaen van de Velde (tot 1672); genoot bekendheid als schilder van stadsgezichten en landschappen; uitvinder van een verbeterde slangbrandspuit en een nieuw type olielantaarn; werkte mee aan de bouw van moddermolens, kachels, waterbeheersing, dijkonderhoud, het vuurbaken op de toren van de IJdoorn; opzichter van de Amsterdamse straatverlichting (1670) en generaal-brandmeester; publiceerde 't Licht der Lamp Lantaarens ontsteken (eerste druk 1678) en Beschrijving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten (eerste druk 1690).

Auteur van dit lemma: Miriam Vogelaar

Jan van der Heyden (tekening, 1661) [Collectie: Stadsarchief Amsterdam]