Jacques Basnage (1653-1723)

Persoonlijke gegevens: 

Jacques Christian Basnage [ook: Jacobus Basnage en Jacques Christian Basnage de Beauval]
Rouen [Frankrijk], 8 augustus 1653 - Den Haag, 22 december 1723
Verzamelde theologische boeken.
Woonde in Rouen (af en aan tot 1685), Saumur, Genève (vanaf 1670), Rotterdam (vanaf 1685) en Den Haag (vanaf 1691).
Online biografie: 'Jacques Christian Besnage' (website Biografisch Portaal van Nederland).
Studeerde klassieke talen (Saumur, Frankrijk), wijsbegeerte en theologie (vanaf 1670, in Genève, Zwitserland).

Werkte als predikant in Rouen (1676-1685), als predikant in Rotterdam (ca. 1685-1691) en als predikant van de Waalse Kerk in Den Haag (vanaf 1691).
Basnage was van oorsprong Joods. Hu trouwde met Susanne Dumoulin op 9 maart 1684. Basnage was linguist en diplomaat. Hij schreef het standaardwerk L'Histoire et la Religion des Juifs depuis Jésus Christ jusqu'à Présent (Rotterdam, 1706-1711).

Portret van Jacques Basnage (1705-1714)
Schets van de geschiedenis van de collectie: 

De collectie werd geveild door Johannes Swart in Den Haag op 26 juni 1724 (en de dagen erna).