Jacob Visser (1724-1804)

Persoonlijke gegevens: 

Jacob Visser
Den Haag, 11 mei 1724 - Den Haag, 26 december 1804
Verzamelde Nederlandse geschiedenis (handschriften en gedrukte werken)
Online biografie: 'Jacob Visser' (website Biografisch Portaal van Nederland).
Woonde in Den Haag.
Opgeleid aan de Latijnse School (Den Haag), studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden (promotie 1745)

Werkte als advocaat voor Den Haag en Amsterdam en behartigde de belangen van andere steden (1749-1783); landsadvocaat (vanaf 1783).
Visser was lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde; hij was betrokken bij een nieuwe psalmberijming (1773). Publiceerde Naamlyst van boeken die in de XVII Neederlandsche Provincien geduurende de XV. eeuw gedrukt zyn (1767), waarin meer dan 600 incunabelen worden vermeld.

Jacob Visser (portret door H. Pothoven)
Gegevens over de collectie: 

Enkele handschriften uit de collectie zijn: Jacob van Maerlants Rijmbijbel en Der nature bloeme, Adriaen Coenens Vis boock, en het handschrft van Beatrijs. Tot de Nederlandse incunbalen hoorde een uniek exemplaar van Reynaert (1479) en tot de buitenlandse oude drukken Albrecht Dürers Apocalyps (1511). 
De boeken zijn te herkennen aan aan de eenvoudige halfleren banden, waarvan de kartonnen platten beplakt zijn met donkerbruin gespikkeld papier. Hij liet ze niet herbinden in prachtbanden.

Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme (handschrift, vijftiende eeuw) [Foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag]
Aantekening op schutblad in Jacob van Maerlant, Der naturen bloeme (handschrift, vijftiende eeuw) [Foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag]
Adriaen Coenen, Vis boock (handschrirft, 1577-1580) [Foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag]
Historie van Reynaert die vos (1479) [Foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag]
Schets van de geschiedenis van de collectie: 

In 1809 kocht de staat voor de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) de handschriften (250), incunabelen (500) en andere zeldzame drukken (650).
De rest van de collectie werd van 16 tot 30 december 1811 in Den Haag geveild door B. Scheurleer en Zoon (samengevoegd met het bezit van anderen).

Gegevens over archivalia en publicaties: 

GvT [Gerard van Thienen], 'Jacob Visser, landsadvocaat 1724-1804', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 40-43.