G.J.P.J. Bolland (1854-1922)

Persoonlijke gegevens: 

Gerardus Johannes Petrus Josephus Bolland
Groningen, 9 juni 1854 - Leiden, 11 februari 1922
Verzamelde publicaties over filosofie
Online biografie: 'Bolland, Gerardus Johannes Petrus Josephus (1854-1922) (op website Biografisch Woordenboek van Nederland)
Woonde in verschillende plaatsen, vervolgens in Schoonhoven (1868-1873), Oegstgeest (in detentie, 1873-1876)
Studeerde voor onderwijzer (examen 1876), behaalde akte MO-Engels (1880)
Werkte als hulponderwijzer (Katwijk aan Zee), leraar Engelse en Hoogduitse taal- en letterkunde (HBS, Batavia, 1881-1896), benoemd tot hoogleraar in de 'bespiegelende' wijsbegeerte aan de Leidse Universiteit (1896)

Portret van G.J.P.J. Bolland
Portret van G.J.P.J. Bolland
Portret van G.J.P. Bolland
Aantekeningen van Bolland in Georg Wilhelm Friedrich Hegel's Werke (1840) (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)
Gegevens over archivalia en publicaties: 

EV[Elly Verzaal], 'J.J. van der Harst, psychiater 1881-1917, G.J.P.J. Bolland, filosoof 1854-1922', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 89-92.