G.J. Thierry (1805-1894)

Persoonlijke gegevens: 

Gerardus Jacobus Thierry
Voorburg, 30 november 1805 - Den Haag, 4 februari 1894
Verzamelde theologische literatuur van protestantse signatuur
Woonde in Den Haag (Lange Beestenmarkt 72, vanaf 1837)
Werkte als kleermaker
Thierry was lidmaat van Hervormde Gemeente in Den Haag, aanhanger van de Réveil

Historie der martelaren (1658)
Gegevens over archivalia en publicaties: 

JR [J.R.H. Roessingh], 'G.J. Thierry, kleermaker 1805-1894', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 192-194.