G.J. Gérard (1734-1814)

Persoonlijke gegevens: 

Georges-Joseph Gérard
Brussel (België), 2 juni 1734 - Brussel, 4 april 1814
Verzamelde Zuid-Nederlandse geschiedenis (België)
Online biografie: 'Georges-Joseph Gérard (website Wikipédia).
Woonde in Brussel.
Opgeleid in de Humnaiora (1759).

Werkte als beambte bij de Secretaris van Staat en Oorlog (Brussel), en Secretaris van Hare Majesteit (Brussel); secrataris van de Sociëté Littéraire, later Academie der Wetenschappen en Letteren (1769-1776); Auditeur van de Rekenkamer (1776-1789); advisieur van de gemeente Brussel (1803-1811).
Gérard zorgde ervoor dat de Oude Bourgondische bibliotheek werd omgezet in een Openbare Bibliotheek [later: Koninklijke Bibliotheek van België]; ook na zijn overplaatsing naar de Rekenkamer bleef hij aankopen regelen voor de bibliotheek. Na de Brabantse omwenteling (1789) werd hij ambteloos burger.

Biografische schets: 

Gérard huwde Marie Johanna Raepsaet (1 april 1777), met wie hij vier kinderen kreeg.

Gegevens over de collectie: 

Verzamelde circa 100 Middeleeuwse handschriften. Voorts gedrukte werken over de Nederlandse geschiedenis, schrijfboeken, de geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden (België).

Psalterium (handschrift twaalfde eeuw) [Foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag]
Getijdenboek van Philips van Bourgondië (handschrift, vijftiende eeuw) [Foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag]
Status et amorial de la Toison d'Or (handschrift, vijftiende eeuw) [Foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag]
Jean Scohier, La genealogie et descente de la très illustre maison De Cory (1589) [Foto: Koninklijke Bibliotheek Den Haag]
Schets van de geschiedenis van de collectie: 

In 1818 bood zijn weduwe de collectie te koop aan Koning Willem I, en de staat kocht de collectie voor f. 7000, ter plaatsing in het Rijksarchief. De collectie gedruktev werken werd in 1819 aabgekocht voor f. 9000. Van de 4574 in de catalogus werden er 2514 geplaatst in de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag) en de overige in de Koninklijke Bibliotheek (Brussel). Bij een ruilactie in 1842 zijn ongeveer 100 handschriften door het Rijksarchief afgestaan aan de Koninklijke Bibliotheek (Brussel).

Gegevens over archivalia en publicaties: 

ASK [Anne S. Korteweg], 'G.J. Gérard, historicus 1734-1814', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 43-47.
Tamara Hiemstra, 'Georges-Joseph Gérard (1734-1814). Fragments of his Monumenta Historiae Belgicae in the Koninklijke Bibliotheek in The Hague' (2014) [online thesis, website Leiden University Repository)