Gisbert Cuper (1644-1716)

Persoonlijke gegevens: 

Gisbert Cuper
Hemmen, 28 september 1644 - Deventer, 22 november 1716
Verzamelde boeken over oude geschiedenis en numismatiek
Woonde in Hemmen, Nijmegen, Leiden (1665-1667) en Deventer (vanaf 1668)
Opgeleid aan de Latijnse School (Nijmegen, tot 1664) en aan de Universiteit van Leiden (1665-1667)

Werkte als hoogleraar aan de Illustere School (Deventer), rector van het Athenaeum (vanaf 1672), lid van de vroedschap Deventer (1675), schepen van Deventer (vanaf 1676), burgemeester (bij toerbeurt) van Deventer (1698-1716), afgevaardigde bij de Staten-Generaal (1681-1706)

Caspar Netscher, Portret van Gisbert Cuper
Gisbert Cuper, Historia trium Gordianorum (1697) (Koninklijke Bibliotheek Den Haag: aanvraagnummer KW 498 G 30)
Titelgravure met de Egyptische godheid Harpocrates (Koninklijke Bibliotheek Den Haag: aanvraagnummer KW 185 M 15:2)
De Egyptische godheid Harpocrates (Koninklijke Bibliotheek Den Haag: aanvraagnummer KW 185 M 15:2, p. 5)
Veilingaankondiging van de bibliotheek van Gijsbert Cuper (1718) (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)
Gegevens over archivalia en publicaties: 

AL [Ad Leerintveld], 'Gisbert Cuper, classicus, hoogleraar en burgemeester van Deventer 1644-1716', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 72-75.