Ernst Heinrich Krelage (1869-1956)

Persoonlijke gegevens: 
Ernst Heinrich Krelage

Haarlem, 28 januari 1869 - Haarlem, 3 april 1956
Verzamelde boeken over bloemen en handel in bloemen, waaronder de tulpomanie
Online biografie: 'Krelage, Ernst Heinrich (1869-1956)' (website Biografisch Woordenboek van Nederland).
Woonde in Haarlem.
Studeerde botanie aan de Universiteit van Amsterdam (niet afgestudeerd).
Werkte als handelskweker, hybridisateur en bestuurder van tuinbouworganisaties
Publiceerde over de siertaalt en bloembollencultuur; ontving eredoctoraat van de Landbouw-Hogeschool te Wageningen (maart 1947) 

Ernst Heinrich Krelage
Gegevens over de collectie: 

Omvang collectie: 1200 boeken en tijdschriften.

Schets van de geschiedenis van de collectie: 

De verzameling van de voormalige firma E.H. Krelage & Zoon is in 1916 geschonken aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen als The Krelage collection (1667-1920).

De collectie vindt zijn oorsprong in het bedrijf van E.H. Krelage (1786-1855) in Haarlem en werden begonnen door Jacob Heinrich Krelage (1824-1901). Ernst Heinrich Krelage zette die collectie voort. De eerste Krelage-verzameling van kwekerscatalogi is geschonken aan de Universiteit van Leiden. 

Een deel van de collectie werd geveild in 1948. De Universiteit van Wageningen kocht herbaria en een verzameling pamfletten over tulpomanie, waaronder een catalogus in handschrift: het tulpenboek van P. Cos: Verzameling van een meenigte tulipaanen, naar het leven geteekend met hunne naamen, en swaarte der bollen, zoo als die publicq verkogt zijn, te Haarlem in den jaare A. 1637, door P. Cos, bloemist te Haarlem. - Haarlem : [s.n.], 1637. - 75 pl.