Christoph Gottlob Saxe (1714-1806)

Persoonlijke gegevens: 

Christoph Gottlob Saxe
Eppendorf (Duitsland), 13 januari 1714 - Utrecht, 3 mei 1806
Verzamelde  klassieke talen en geschiedenis (handschriften en gedrukte werken)
Woonde in Eppendorf, Den Haag (vanaf 1746), later in Utrecht
Studeerde klassieke talen en letterkunde aan de Universiteit van Leipzig (1735-1738)
Werkte als privé-leraar, publiceerde artikelen onder de naam Christophorus Saxius; was hoogleraar in de taal-, letter- en oudheidkunde aan de Universiteit van Utrecht (1753-emeritaat 1803)

Jan Maurits Quinkhard, Portret van Christoph Gottlob Saxe
Portretgravure van C.G. Saxe (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aanvraagnummer: KW 125 J 1)
C.G. Saxes exemplaar van Onomasticon literarivm, met eigenhandige aantekeningen ten behoeve van de volgende druk (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aanvraagnummer: KW 393 J 1, p. 12)
C.G. Saxe en P. Burman Secundus vochten publiekelijk een meningsverschil uit (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aanvraagnummer: KW Pflt 18839)
Tekeningen door Carolus Clusius van Latijnse inscripties uit Oostenrijk en Hongarije door C.G. Saxe herordend en van commentaar voorzien (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aanvraagnumnmer: KW 72 B 22, f. 6r)
Gegevens over archivalia en publicaties: 

JAG [J.A. Gruys], 'Christoph Gottlob Saxe, hoogleraar klassieke talen en geschiedenis 1714-1806', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 70-72.