Benjamin Furly (1636-1714)

Persoonlijke gegevens: 

Benjamin Furly
Colchester, 13 april 1636 - Rotterdam, maart 1714 (begrafenis: 26 maart)
Verzamelde theologie, politiek en filosofie
Online biografie: Furly, Benjamin (uit British National Biography, beschikbaar als Wikisource
Woonde te Colchester, Amsterdam (1658) en Rotterdam (vanaf najaar 1659: Raempoortslaen, Scheepmakershaven, Wijnstraat, Wijnkade, later: Haringvliet)
Opgeleid aan Colchester School (vanaf 1643)
Werkzaam als handelaar, koopman, bevrachter, bankier; tevens agentschap voor William Penn's kolonisatie van (de latere staat) Pennsylvania
Furly was Quaker, maar was tegen sectarische interpretaties van het geloof; bevriend met John Locke.

Auteur van dit lemma: Marja Smolenaars

Biografische schets: 

Furly bekeerde zich in 1655 tot het Quakerdom, maar verliet de gemeenschap minstens eenmaal in zijn leven omdat de stricte leefregels hem tegen gingen staan. Ook andere geloofsgemeenschappen konden hem niet bekoren vanwege de nadruk op sacramenten en doctrine. De Hertog van Shrewsbury beschreef hem in 1706 als ‘a pious Christian, but of no church, nor goes to none’.

Furly's huis stond altijd open voor bijeenkomsten van gelijkgezinden, maar ook voor hen die een veilig onderdak zochten, zoals John Locke die van 1687 tot 1689 bij Furly woonde. Furly schreef en vertaalde vele werken die het geloof en individuele godsdienstvrijheid tot onderwerp hadden. Van sectarische interpretaties van het geloof moest hij echter niets hebben en schreef diverse werken tegen Anthoinette de Bourignon.

Benjamin Furly, Anthoniette Bourignon ontdeckt, ende haeren geest geopenbaert uyt haere vruchten, den geest Godts niet te zijn (1671)
Gegevens over de collectie: 

Furly verzamelde een bibliotheek van ruim 4400 boeken, voornamelijk op het gebied van godsdienst, geschiedenis, politiek en filosofie, met werken van onder andere John Locke, Pierre Bayle, Jane Leade en Gilbert Burnet.

Schets van de geschiedenis van de collectie: 

De verzameling boeken werd geveild op 22 oktober 1714. Er is een gedrukte catalogus: Bibliotheca Furliana sive Catalogus librorum honoratiss. & doctiss. viri Benjamin Furly. (online via Google Books)

Bibliotheca Furliana sive Catalogus librorum honoratiss. & doctiss. viri Benjamin Furly (1714)
Ex-libris van Benjamin Furly
Gegevens over archivalia en publicaties: 

W. I. Hull, Benjamin Furly and Quakerism in Rotterdam (Swarthmore, PA, 1941).
The correspondence of John Locke. E. S. De Beer (red). (Oxford, 1976–1989).