Antonius van der Linde (1833-1897)

Persoonlijke gegevens: 

Antonius van der Linde
Haarlem, 14 november 1833 - Wiesbaden, 12 augustus 1897
Geboren als Anthonie van der Linde
Verzamelde boeken over Balthasar Dekker, David Jorisz, Spinoza en schaken
Woonde in Haarlem, Leiden, Amsterdam, Göttingen, Hatert (1862-1867), Den Haag (1867-1871), Berlijn (1872-1874), Arnhem (1874-1876) en Wiesbaden (vanaf 1876)
Opgeleid tot onderwijzer (Haarlem), studeerde theologie aan de Universiteit van Leiden (vanaf 1855), studeerde filosofie aan de Universiteit van Göttingen (promotie 1862)

Werkte als predikant/onderwijzer (Amsterdam, vanaf 1853), leefde vervolgens zonder beroep, maar werd na het bankroet van zijn bankier (1875) bibliothecaris van de Königliche Landesbibliothek (Wiesbaden, 1876-1895)
Van der Linde publiceerde onder andere over Spinoza, de boekdrukkunst en de geschiedenis van het schaakspel, waaronder Geschichte und Litteratur des Schachspiels (1874) en Quellenstudien zur Geschichte des Schachspiels (1881)

Portret van Antonius van der Linde, uit: Geschichte und Litteratur des Schachspiels (1874) (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aanvraagnummer: KW XSM 513)
Biografische schets: 

Van der Linde maakte in zijn Hartertse tijd (Huize Winkelsteeg) kennis met de schaakkringen in Nijmegen en speelde correspondentieschaak. Hij beschikte toen al over een particuliere collectie met een omvang van 30.000 delen. De waarvan van zijn verzameling boeken werd in 1871 op 20.000 gulden geschat. In 1876 verkocht Van der Linde zijn collectie voor 3.000 gulden aan de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag).

Wiesbadener Tagblatt, 12 augustus 1897
Achttiende-eeuws handschrift over Spinoza (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aanvraagnummer: KW 132 F 8)
De historie van Rijckaert sonder vrese (1660) (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aanvraagnummer: KW 166 C 78)
Hirsch Baruch, Schachtractat (1747) (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aanvraagnummer: KW 972 E 40:2)
Schets van de geschiedenis van de collectie: 

De collectie werd in 1876 verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag die in het jaaroverzicht (Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek gedurende het jaar 1876) een lijst van de aanwinsten publiceerde. Die lijst bevatte ook de schaakwerken die de KB daarvoor al bezat. Uit die lijst valt op te maken dat het bij de aankoop van Van de Linde ging om 789 titels van boeken en tijdschriften. Bovendien waren er 21 titels van boeken over de damsport bij. 

Ex-libris van Antonius van der Linde (Koninklijke Bibliotheek Den Haag, aanvraagnummer: KW 344 H 20)
Gegevens over archivalia en publicaties: 

Egbert Meissenburg, 'Wo viel Schatten ist, ist auch viel Licht. Zu Leben und Werk von Antonius van der Linde', in: In Memoriam Antonius van der Linde 1833-1897. Festschrift zu seinem 100. Todestag 12. August 1997. Kerkheim/Ts, Förderkreis Schach-Geschichtsforschung e.V., 1997, p. 28-54.
'Schaakbibliotheek, vroeger toebehoord hebbende aan dr. A. van der Linde'. In: Verslag van de aanwinsten der Koninklijke Bibliotheek gedurende het jaar 1876.  's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek, 1877, p. 115-194
RS [Reinder Storm], 'Antonius van der Linde, geleerde, bibliofiel 1833-1897', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 75-79.