A.H.M.J. van Kan (1877-1944)

Persoonlijke gegevens: 

Adam Hubert Marie Joseph (Sjoek) van Kan
Maastricht, 18 juli 1877 - Den Haag, 6 juni 1944.
Verzamelde boeken over Jeanne d'Arc.
Woonde in Maastricht, Roermond, Leuven, Amsterdam (vanaf 1897), Leiden (vanaf 1913), Batavia (1925-1936) en Den Haag.
Online biografie: 'Adam Hubert Marie van Kan' (levensbericht uit het Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op de website DBNL)
Studeerde 'philosophies et lettres' in Leuven en rechtsgeleerdheid in Amsterdam (promotie op Rechtsverhoudingen, 1913).
Werkte als hoogleraar romeins recht te Leiden; gaf colleges Frans recht en cursussen over historische onderwerpen (onder andere over thema's als vrede en Jeanne d'Arc); hoogleraar burgerlijk recht (Batavia); lid van de Raad van Indië (1930-1936), raad-adviseur van het Departement van Justitie (Den Haag).
Van Kan werd benoemd tot doctor honoris causa van de Universiteit Leuven (1939). Hij was lid van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen; hij was bestuurslid van de Vrienden der Koninklijke Bibliotheek. Hij werd een 'artiest onder de geleerden' genoemd. Hij publiceerde over Jeanne d'Arc de studie Het rechtsconflict in de tragedie van Jeanne d'Arc (Weltevreden, 1929).

A.H.M.J. van Kan (Leiden, 1917)
Gegevens over de collectie: 

Van Kan verzamelde circa 1000 werken over Jeanne d'Arc (1412-1431), voornamelijk uitgaven uit de negentiende en twintigste eeuw, fraai gebonden en voorzien van opdrachten in handschrift van de auteurs, alsmede geïllustreerde en luxe uitgaven, brochures, muziekuitgaven, aanplakbiljetten en aankondigingen van herdenkingsfeesten en toneeluitvoeringen (in Frankrijk en Nederland) en efemeer materiaal.

Schets van de geschiedenis van de collectie: 

De weduwe van Van Kan, M.S.C. van Kan-de Vries van Heyst schonk in 1947 de Jeanne d'Arc-collectie aan de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag). De collectie is sindsdien uitgebreid van 1000 tot 1500 titels. De collectie bevat ook archiefmateriaal (aantekeningen van Van Kan).

Gegevens over archivalia en publicaties: 

PW [Paul Waszink], 'A.H.M.J. van Kan, jurist 1877-1944', in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. (Zwolle, 1998), p. 96-98.